header-photo

L’hora de les concrecions

Avui el secretari de mobilitat de la Generalitat ha presentat l’estudi informatiu de la Ronda del Maresme. Aquesta ha estat una infraestructura molt discutida i que es va desbloquejar en l’Acord de Mobilitat que les principals forces polítiques i la immensa majoria dels alcaldes hem recolzat. El fet d’haver anat a la discussió sobre la necessitat o no d’aquesta infraestructura, sense apriorismes i reclamant tots els estudis de mobilitat necessaris abans de prendre una decisió, va ser clau per poder acordar finalment la seva construcció. Mentre tant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques treballava, a partir de la proposta feta per Barcelona Regional al Consell Comarcal, les diferents opcions i traçats de la futura via.

Tres són, per a mi, les raons principals per donar suport polític a una obra com aquesta:

1.- Necessitem vies de comunicació eficients que permetin la competitivitat del nostre territori i la viabilitat de les nostres empreses. Tots els estudis de mobilitat fets demostren clarament que en cas de no fer cap més nova infraestructura l’autopista del Maresme quedaria col·lapsada en un breu termini de temps.

2.- Necessitem vies de comunicació que permetin una bona mobilitat interna entre les ciutats, pobles i viles del Maresme. La proposta que es fa de una ronda, amb dos carrils per sentit, separats per una mitjana i amb rotondes que permetin la connexió amb la xarxa viària local garanteix la permeabilitat i la mobilitat interna.

3.- La nova infraestructura alliberarà l’actual traçat de la N-II d’un volum molt important de trànsit de manera que es pugui realitzar el vell somni dels maresmencs de convertir-la en un gran passeig interurbà.

I tres són les condicions que cal reclamar:

1.- Que es minimitzi l’impacte ambiental de la nova carretera, amb una bona execució i qualitat de les obres.

2.- Que mentre no tinguem una via alternativa els peatges de la C-32 siguin bonificats pels veïns i veïnes de la comarca.

3.- Que es segueixi apostant pel transport públic desplegant totes les mesures previstes en l’Acord de Mobilitat del Maresme.

Fa anys que escric que ja no podíem perdre més el temps o corríem un perill greu de quedar a la cua del desenvolupament econòmic del país. Hem treballat intensament durant aquests darrers anys per cercar l’acord, i ara arriba l’hora de les concrecions.